Orientēšanās sports

Dažādi sporta mirkļi no Orientēšanās sporta nodaļas dzīves

Cēsu pilsētas Sporta skola 2019    

 .