Rekvizīti

Cēsu novada pašvaldības                               Cēsu pilsētas Sporta skola

Reģ.Nr. 90000031048

Juridiskā adrese: Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novads, LV-4101

Faktiskā adrese: Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101

A/S SEB banka, kods UNLALV2X,

Konts: LV51UNLA0004013130835

e-pasts: sportaskola@cesusportaskola.lv

Direktore

Rudīte Vanadziņa

tālr. 64127782; 29107867

Pieņemšanas laiki

pirmdienās plkst. 10.30-12.00

ceturtdienās plkst. 14.00 – 16.00

 


Lietvede

Ilga Kalve

tālr.  64122405
pirmdienās -  piektdienās                  plkst.8.00 – 12.00;  13.00 -17.00

 Direktora vietniece izglītības jomā

Ieva Eglīte

tālr. 64127787Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Gatis Janševics

tālr. 29175849


Sporta kompleksa vadītājs

Ģirts Mārtiņsons

tālr. 26186499

Kontaktu forma

Ja ir radušies jautājumi vai neskaidrības, lūgums sazināties ar mums, izmantojot šo saziņas formu:


*

**
Cēsu pilsētas Sporta skola 2017    

 .