Rekvizīti:  
Cēsu novada pašvaldības                                                       
Cēsu pilsētas Sporta skola                                                  Reģ.Nr. 90000031048

Juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsīs, Cēsu novads, LV-4101                                                    

Faktiskā adrese: Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101

Norēķinu konti
LV51UNLA0004013130835
LV36HABA0001402038837
LV60PARX0002678560017
LV73RIKO0002013105751
Norēķinu konts Latvijas pastā
LV23LPNS0004103445331                                                mob.tālr. 29360984; tālr.64122405

e-pasts: sportaskola@cesusportaskola.lv

Direktore                                                                            Rudīte Vanadziņa                                                              tālr. 64127782; 29107867
e-pasts: rudite@cesusportaskola.lv                                   

Pieņemšanas laiki:                                             

pirmdienās plkst. 10.30-12.00                    ceturtdienās plkst. 14.00 – 16.00

Direktora vietniece izglītības jomā                                
IevaEglīte                                                                           
tālr. 64127787
e-pasts: ieva@cesusportaskola.lv
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā                   
Gatis Janševics                                       
 tālr. 29175849
e-pasts: 
gatis@cesusportaskola.lv


Skolu metodiķis, sporta pasākumu organizators   
Juris Kreilis                                            tālr. 26428328
e-pasts:
 juris@cesusportaskola.lv
Sporta skolas metodiķe  
Dace Ķipēna
                                           tālr. 26381349                                         e-pasts: 
metodike@cesusportaskola.lv
Lietvede 
Ilga Kalve                                               tālr.  64122405
e-pasts:
ilga@cesusportaskola.lv
Pieņemšanas laiki:
                  pirmdienās -  piektdienās                       plkst.8.00 – 12.00;  13.00 -17.00

Uzskaitvede                                           Dace Spalviņa                                       tālr. 64127786                                         e-pasts:                    dace@cesusportaskola.lv

Sporta ārste                                                 Aija Broka
tālr. 64127785
                
e-pasts:    
aija@cesusportaskola.lv

Fizioterapeite
Baiba Rajecka
e-pasts:
rajecka.baiba@gmail.com
Kontaktu forma

Ja ir radušies jautājumi vai neskaidrības, lūgums sazināties ar mums, izmantojot šo saziņas formu:Cēsu pilsētas Sporta skola 2019    

 .