SKOLU SPORTS

AKTUALITĀTES SKOLU SPORTĀ

PAR SKOLU SPORTU

Skolu sports veicina sporta attīstību un popularitāti mācību iestādēs, pilnveido izglītības iestāžu izglītojamo vispusīgo fizisko sagatavotību. Sekmē audzēkņu iesaistīšanos skolas sporta aktivitātēs un ārpusstundu sporta pasākumos.

Veicina veselīga dzīvesveida paradumu ieviešanu un kvalitatīvu sporta stundu mācības programmas apguvi. Sekmē talantīgāko izglītojamo atlasi sporta rezervju sagatavošanā un intereses radīšanā par sportu. Izglītojamiem piedalās dažāda mēroga sacensībās un pārstāv savas skolas godu!

ATBILDĪGĀ PERSONA

Kristaps Ronis

Skolu sporta metodiķis