SKOLU SPORTS


Par skolu sportu

Juris Kreilis

Skolu metodiķis


+371 26428328

E-pasts

Skolu sports veicina sporta attīstību un popularitāti mācību iestādēs, pilnveido izglītības iestāžu izglītojamo vispusīgo fizisko sagatavotību. Sekmē audzēkņu iesaistīšanos skolas sporta aktivitātēs un ārpusstundu sporta pasākumos. Veicina veselīga dzīvesveida paradumu ieviešanu un kvalitatīvu sporta stundu mācības programmas apguvi. Sekmē talantīgāko izglītojamo atlasi sporta rezervju sagatavošanā un intereses radīšanā par sportu. Izglītojamiem piedalās dažāda mēroga sacensībās un pārstāv savas skolas godu!

Galerijas un video

Buy now