Cēsu pilsētas Sporta skolas kolektīvs ir pievienojies pedagogu STREIKAM

Cienījamie audzēkņi un vecāki! 

Cēsu pilsētas Sporta skolas kolektīvs (90% treneru)  atbalsta plānoto LIZDA protesta akciju un pedagogu streiku, tāpēc nākamās nedēļas mācību-treniņu process no 24.04.2023. būs traucēts.   

Šīs nedēļas laikā saņemsiet no treniņu grupas trenera informāciju par konkrētajām dienām, kurās treniņu process nenotiks, jo treneri izmantos savas pilsoniskās tiesības un solidarizēsies ar nozarē strādājošiem protestējot pret VALDĪBU tiesisko nihilismu un pieprasīsim cieņpilnu  attieksmi un atgādināsim par labas pārvaldības principu ievērošanu. 

Par izmaiņām, kuras var veidoties sarunu gaitā ar valdības pārstāvjiem, aktualizēsim informāciju skolas mājas lapā un e-klasē.  

Jautājumu un neskaidrības gadījumā zvanīt vai rakstīt skolas administrācijai, kontakti- https://www.cesusportaskola.lv/kontakti/ 

Mob.tālrunis: +371 29 360 984 Tālr. +371 64 122 405  

Epasts: sportaskola@cesusportaskola.lv 

  

PAPILDUS INFORMĀCIJAI 

LIZDA STREIKA PRASĪBAS UN  MĒRĶIS ir, lai valdība uzņemas atbildību un izpilda 2022.gada 12.septembrī pieteiktā streika panākto vienošanos, pieņemot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kas apstiprinātu:  

1. pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim un nodrošinātu tam nepieciešamo finansējumu  

2. darba slodzes sabalansēšanu visiem pedagogiem no 2023. gada  

**Lai streika prasības tiktu izpildītas, nepieciešams:  

1. pieņemt grozījumus Ministru kabineta (turpmāk – MK) 05.07.2016. noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.445), nosakot zemākās darba samaksas likmes no 2023.gada 1.septembra, no 2024.gada 1.janvāra un no 2025.gada 1.janvāra, kā arī darba slodzes sabalansēšanas principus no 2023.gada 1.septembra visām pedagogu grupām, par ko LIZDA un Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) vienojās un ko atspoguļoja pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim, kas 2023.gada 1.februārī tika ievietots Tiesību aktu publiskajā portālā; 

2)  pieņemt grozījumus MK 21.06.2022. noteikumos Nr.376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (turpmāk – MK noteikumi Nr.376), atbilstoši pedagogu darba samaksas pieaugumam palielinot 5.punktā noteikto mērķdotācijas apmēru uz vienu izglītojamo; 

3)   iekļaut likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” pedagogu darba samaksas pieauguma grafika nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu. 

Citas aktualitātes

Skip to content