KONTAKTI

DARBA LAIKS

Pirmdiena – Piektdiena
08:00 – 17:00

Pusdienu pārtraukums:
12:00 – 13:00

ADRESE

Piebalgas iela 18
Cēsis, LV-4101
Latvija

ATRAŠANĀS KARTĒ

REKVIZĪTI

Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, Latvija
PVN reģ. Nr. 90000031048
LV51UNLA0004013130835

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālrunis: +371 29 360 984
Fakss: +371 64 122 405

Rudīte Vanadziņa

Direktore

Ieva Eglīte

Direktora vietniece izglītības jomā

Dace Ķipēna

Izglītības metodiķe

Gatis Janševics

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Dace Spalviņa

Uzskaitvede

Ilga Kalve

Lietvede

Kristaps Ronis

Izglītības metodiķis

Baiba Rajecka

Fizioterapeite

Lilita Mežkone

Medmāsa