Lekcija audzēkņu vecākiem un treneriem

29.martā vecāku nedēļas ietvaros Cēsu pilsētas Sporta skola audzēkņu vecāki un treneri piedalījās lekcijā “Vecāka, bērna, trenera mijiedarbība treniņu un sacensību procesā”. Noderīga informācija par komunikāciju ar bērniem, treneriem, vecākiem un visiem iesaistītajiem, kas palīdz gūt prieku un sasniegumus treniņos un sacensībās! 🤝 Kā arī palīdzēja iejusties jauno sportistu ādā.🏃🏃‍♀️

Liels paldies atraktīvajam lektoram Guntim Jansonam! 🤩

Turpinot vecāku nedēļu, aicinām piedalīties atvērtajos treniņos, treniņu vērošanā un ,protams, sacensībās. Ar visu sporta veidu sacensību kalendāru var iepazīties mūsu mājaslapā www.cesusportaskola. 📅💻

Citas aktualitātes

Skip to content