Noslēgusies bērnu nometne “Sportosim kopā”

Ar garda kliņģera pilnu muti un piena glāzi rokās noslēgusies Bērnu un jauniešu sporta deju biedrības “Reveranss” organizētā bērnu nometne sporta skolas audzēkņiem “Sportosim kopā”, kas ar Cēsu novada pašvaldības atbalstu (ESF fonda projekts “Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei”) no 2023.gada 14.augusta līdz 18.augustam norisinājās Cēsu sporta bāzēs. Nometnē 4 pedagogu vadībā jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas, apguva un pilnveidoja kopumā 21 audzēknis un 19 audzēknes no vieglatlētikas un volejbola nodaļām. 5 dienu garumā liels uzsvars tika likts uz audzēkņu vispārējās fiziskās sagatavotības paaugstināšanu, savstarpējo attiecību, komunikācijas uzlabošanu, intereses par uzturu, cilvēka ķermeni, slodzes ietekmi uz organismu veidošanu.🤸‍♂️🤸

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu, paldies audzēkņiem par pozitīvo kopā būšanu, vēlmi pilnveidoties un vēlmi sasniegt savas virsotnes!🙌🫶

Citas aktualitātes

Skip to content