SPORTA SKOLĀ 64.IZLAIDUMS!

Svinīgā gaisotnē aizvadīts Cēsu pilsētas Sporta skolas 64.izlaidums. Šajā gadā apliecību par profesionālās ievirzes sportā programmas apguvi saņēma treneru A.Kricka, M.Spalviņa, A.Peipiņa, I.Cekules, I.Šķēles, A.Brices, A.Praulītes, T.Praulīša, G.Bērtuļa, V.Brizgalova, A.Āboliņa, R.Parandjuka, M.Urtāna, Ģ.Mārtiņsona audzēkņi, kopskaitā 39.

Pēc apliecību saņemšanas absolventi, treneri, viesi kavējās sirsnīgās sarunās un iesaistījās jautrās aktivitātēs, ko bija sarūpējušas basketbola nodaļas meitenes.

Sporta skolas kolektīvs novēl absolventiem arī nākotnē saglabāt saikni ar sportu, fiziski aktīvu dzīvesveidu, neaizmirst savu skolu un trenerus.

Lielu paldies sakām treneriem par ieguldīto darbu, paldies vecākiem par atbalstu!

Paldies arī Cēsu 1.pamatskolas māksliniekiem par muzikālo sveicienu izlaidumā un z/s Kliģēni “Dārznieks” par košajiem puķu stādiem!

Bildes pieejamas ŠEIT!

Absolventu saraksts ŠEIT!

Citas aktualitātes

Skip to content