Aizvadīta pedagoģiskā sēde

Cēsu pilsētas Sporta skolas treneru un administrācijas kolektīvs 2023.gada 13.martā aizvadīja pedagoģisko sēdi.

Treneru kolektīvs tika iepazīstināts ar jauno sporta skolas ārsti – Lilitu Mežkoni.

Mūsu sporta skolas pedagogi no oktobra līdz februārim veica nodarbību vērošanu, aizpildīja anketas par vērotajām nodarbībām un analizēja treniņu procesu.

Treneri sanāksmē tika sadalīti četrās darba grupās pēc audzēkņu vecumiem, kurās tika analizētas nodarbību vērošanas anketas, diskutēts par “Mācīšana un mācīšanās” kvantitatīvo un kvalitatīvo izvērtējamu priekš skolas pašnovērtējuma. Tika veikta arī treneru aptauja “Edurio” platformā. Iesniegtās atbildes treneri grupās analizēja un kopā ar nodarbību vērošanas lapām veica secinājumus skolas pašnovērtējumam.

Katra grupa prezentēja savus izdarītos secinājumus par konkrētu audzēkņu grupu.

Fizioterapeite Baiba Rejecka trenerus iepazīstināja ar FMS (Function Moving Screen) testēšanu, ko daži no mūsu pedagogiem jau izmanto.

FOTO

Citas aktualitātes

Skip to content