Cēsu pilsētas Sporta skolas treneri saņem atzinības rakstus

Iesākoties jaunajam mācību gadam, mūsu treneri tikuši pie nozīmīgām atzinībām un novērtējumiem.

Izglītības un zinātnes ministrija pasniedza atzinības:

biatlona un slēpošanas trenerei Ilzei Cekulei par ieguldījumu slēpošanas un biatlona attīstībā, popularizēšanā Latvijā un Cēsu novadā;

vieglatlētikas trenerim Mārim Urtānam par ieguldīto darbu vieglatlētikas popularizēšanā un attīstībā Cēsu novadā, audzēkņu augstiem sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga sacensībās;

basketbola trenerim Vladimiram Kiseļovam par ieguldīto darbu basketbola popularizēšanā un attīstībā Cēsu novadā, audzēkņu sportisko sasniegumu izaugsmē.

Kā arī Cēsu novada Izglītības pārvalde godināja ar atzinības rakstiem:

volejbola treneri Janīnu Kalniņu par ieguldīto darbu volejbola popularizēšanā un attīstībā Cēsu novadā, ieguldīto darbu audzēkņu sportiskajā izaugsmē;

florbola treneri Paulu Erenbotu par ieguldīto darbu audzēkņu sportiskajā izaugsmē un viņu sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga sacensībās;

slēpošanas un biatlona treneri par audzēkņu augstiem sasniegumiem starptautiska un valsts mēroga sacensībās;

florbola treneri Gintu Bērtuli par ieguldīto darbu audzēkņu sportiskajā izaugsmē un viņu sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga sacensībās.

Lepojamies ar mūsu treneriem, kurus novērtē gan valsts, gan pašvaldības līmenī!

Citas aktualitātes

Skip to content